Vem betalar assistansersättningen?

 

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per

vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Beslut om timschablon för assistansersättning
 

Schablonen för assistansersättningen höjs med 3,5 procent till 315 kr för 2021.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas

till 315 kronor per timme för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillbaka