Att få assistans är att få livet tillbaka

Kontakta oss för ett villkorslöst samtal.

Dina uppgifter kommer att behandlas med största sekretess och i enlighet
med personuppgiftslagen. M
er info, PuL (1998:204).

                                                  Vi Assistans   Box 1575   411 41 Göteborg                                                                          vi@viassistans.se                                                                          031-387 56 00