Att få assistans är att få livet tillbaka

Det är inte alltid enkelt att på egen hand sätta sig in i lagar, regler, ansökningsprocesser och överklaganden. Vi har kunskapen och vi hjälper dig med att söka den assistans som du är berättigad till. Tillsammans med dig utformar vi din assistans så som du vill ha den, vi ser vilka assistenter du önskar arbeta hos dig och hur mycket du vill vara delaktig i det administrativa. Vi går även igenom hur stort omkostnadskonto du behöver, hur mycket utbildningskostnader som behövs för att du ska få den kvalité du vill ha i din assistans och assistenternas löner och villkor. 


Med oss på Vi Assistans kan det bara bli bättre.
 

Kontakta oss för ett villkorslöst samtal.

Meddelandet togs emot.

Dina uppgifter kommer att behandlas med största sekretess och i enlighet
med personuppgiftslagen. M
er info, PuL (1998:204).

                                                  Vi Assistans   Box 1575   411 41 Göteborg                                                                          vi@viassistans.se                                                                          031-387 56 00