top of page

Att få assistans är att få livet tillbaka

Det är inte alltid enkelt att på egen hand sätta sig in i lagar, regler, ansökningsprocesser och överklaganden. Vi som anordnare har kunskapen och vi hjälper dig med att söka den assistans som du är berättigad till. Tillsammans med dig utformar vi din assistans så som du vill ha den. Du väljer dina egna assistenter om du vill, annars hjälper vi dig med rekryteringen.

Vi går tillsammans igenom hur stort omkostnadskonto du behöver, hur mycket utbildningskostnader som behövs för att du ska få den kvalité du vill ha i din assistans och assistenternas löner och villkor. 


Med oss på Vi Assistans kan det bara bli bättre.

Kontakta oss för ett villkorslöst samtal.

Meddelandet togs emot.

bottom of page