Frågor & svar

Vad är assistansersättning?
Assistansersättning är en ersättning för att kunna anställa personliga assistenter.

Betalning ur statliga eller kommunala medel för att skapa livsrum för den som är funktionsnedsatt.

Vem kan få assistansersättning?

Följande villkor skall vara uppfyllda!

Klicka här för mer info

 

Vem betalar assistansersättningen?
Det gör Försäkringskassan eller din hemkommun

Klicka här för mer info

Vad används assistansersättningen till?
Att bland annat anställa personliga assistenter, täcka assistansomkostnader m.m.

Hur får man assistansersättning?
Genom ansökan till Försäkringskassan eller via din hemkommun.

Vad kostar det att söka assistansersättning?
Ingenting, bara tid och vårt engagemang. Detta kan vi på Vi Assistans hjälpa dig med.

Bistår ni med juridisk hjälp?

Ja, vi anlitar juridisk expertis vid behov.

Kontakt