top of page

 

För att få personlig assistans från Försäkringskassan krävs att man tillhör personkretsen och att det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. Om man inte kommer upp i 20 timmar

i grundläggande hjälpbehov kan man vända sig till sin kommun och få ett beslut om personlig assistans

via dem istället. Kommunen har inget krav på ett ”minsta antal” timmar som ska uppfyllas.
 

Det här räknas till de grundläggande hjälpbehoven:

  • Äta

  • Klä på/av sig

  • Personlig hygien

  • Kommunikation

  • Annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade.
     

Personkretsen omfattar personer som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

Vem kan få assistansersättning?

bottom of page