Du kan få personlig assistans om du tillhör någon personkrets nedan.

- Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
   (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)

 

- Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättning efter en hjärnskada
   i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
   (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)

 

- Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror
   på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och       därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
   (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)

 

   Sex grundläggande behov berättigar till personlig assistans:

- Andning

- Hjälp med personlig hygien

- Måltider

- Att klä på- och av sig

- Att kommunicera med andra

- Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionsnedsatta

      

   Om du behöver assistans med mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan du
   få assistansersättning via Försäkringskassan annars är det via kommunen.

 

    Tillbaka

Vem kan få assistansersättning?