Vi Assistans är ett personligt företag som värnar om dig som har en funktionsnedsättning, vi gör assistansen enklare, bättre och på dina villkor. Vi Assistans har funnits sedan 2011 och vi har klienter
i hela Sverige. Vissa klienter har varit med
oss hela vägen.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med personlig assistans.

Peter Lindeberg

Jag har som make till en kvinna med funktionsnedsättning varit inblandad i kontakter med myndigheter, organisationer och företag i många år och senare som far till en funktionsnedsatt son. Denna tid har gett erfarenheter som jag vill skall komma andra till gott. Snacka om att jag vet hur det är, att stångas mot myndigheter, företag och andra som inte delat vår uppfattning, om hur livet bör vara, för en med funktionsnedsättning. Jag vet hur ensam man kan känna sig när myndighetspersonen hänvisar till någon abstrakt paragraf. Man klagar och överklagar och väntar på att få ett positivt beslut. Dessa vet man att de kan dra ut på tiden så man måste vara utrustad med en ängels tålamod. När sedan beslutet kommer så kan man många gånger lätt hålla sig för skratt.

Det skall fakta och kunskap till för att föra skutan framåt. Därför är det viktigt att vi anhöriga får den hjälp och avlastning som ett bra assistansbolag kan ge. 
Det låter ju bra att man säger” Ingen möda skall sparas för att lösa detta problem”. Men när Vi Assistans säger det så är det i ordets bästa mening att verkligen göra det mesta som går att göra. Jag har lärt mig att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Därför kallar vi oss för Vi Assistans! 

 

Jag har vuxit upp i en miljö där man inte gett upp i första taget. Min mor är funktionsnedsatt sedan 50 år tillbaka. Hon har alltid varit och är en förebild för mig. Hon har bland annat varit aktiv under många år i olika handikapps- organisationer runt om i landet. Jag har även en bror som har ett funktionshinder och min far vet hur det är att kämpa för hans rättigheter. 

Därför har jag lärt mig att man måste kämpa för sina och andras rättigheter.

Jag arbetar med personalfrågor, ekonomi och ansvarar för kontakten mellan klienten och Vi Assistans. Det är mig, du kontaktar i första hand, om du har frågor, funderingar. Det är en snårskog med regler som måste följas, för att assistansen ska få den mening, den är avsedd för. Min vision är att den som anlitar oss på Vi Assistans ska känna trygghet och tillit till oss, detta gör att vi fungerar tillsammans. På fritiden umgås jag med min familj och det håller mig
på gott humör. Jag vill att människor ska må bra och därför försöker jag alltid vara ödmjuk och vara en god lyssnare. Jag har också lärt mig att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Verksamhetsansvarig

peter@viassistans.se
Mobil: 0739-140 636
Tel kontor: 031-387 56 00

Besöksadress

Vi Assistans
Bollhusvägen 14 
238 42 Oxie

Administratör/löner

daniel@viassistans.se
Mobil: 076-200 28 35
Tel kontor: 031-387 56 00

Besöksadress


Vi Assistans         
Ekeredsvägen 5
443 50 Lerum 

Vi%20fungerar%20tillsammans_edited.jpg