Vem betalar assistansersättningen?

 

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per

vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Beslut om timschablon för assistansersättning
Schablonen för assistansersättningen höjs med 1,5 procent till 319,70 kr för 2022.

Tillbaka