Timschablon

Beslut om timschablon för assistansersättning
 

Schablonen för assistansersättningen höjs med 3,5 procent till 315 kr för 2021.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent. Schablonen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillbaka

Vi JEPG.jpg