top of page

Vem betalar assistansersättningen?

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per

vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Beslut om timschablon för assistansersättning

Schablonbeloppet räknas upp med 2,5 procent till 332,60 kr för 2024.

Tillbaka

bottom of page