top of page

Vem betalar assistansersättningen?

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per

vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Beslut om timschablon för assistansersättning

Schablonbeloppet räknas upp med 1,5 procent till 324,5 kr för 2023. Det är samma nivå

på uppräkningen som för 2022.

Tillbaka

bottom of page